Ambassade van België in Australië
Home Newsroom

Newsroom

News Items

11 jul

De VN-Mensenrechtenraad in Genève heeft vandaag een nieuwe resolutie van België aangenomen over de bestrijding van technologie gefaciliteerd gendergerelateerd geweld.

11 jul

België is uitermate verontrust door de conclusies van het eindrapport van de Expertengroep van de Verenigde Naties inzake de Democratische Republiek Congo (DRC).

08 jul

Met 0,7% haalt België in juni 2024 haar beste resultaat voor het omzettingstekort in de voorbije tien jaar. Ze landt hiermee onder de EU-maximumnorm van 1%. In het kader van het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de EU werden aanzienlijke inspanningen geleverd om Europese richtlijnen correct, tijdig en volledig om te zetten in Belgische wetgeving. Deze inhaalbeweging heeft duidelijk haar vruchten afgeworpen.

04 jul

Een gesprek met Ariadne Petridis, Permanente Vertegenwoordigster van België bij de NAVO.

02 jul

Het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de EU liep af op 30 juni. Mede door de zeer goede samenwerking tussen alle betrokken overheidsdiensten was het een succesvol semester. Hierbij sommen we de belangrijkste verwezenlijkingen van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op.

26 jun

Op 25 juni 2024 gingen 26 lidstaten tijdens de Raad Algemene Zaken akkoord dat de Europese Unie een ECT Inter Se-verklaring zou ondertekenen.

25 jun

Twee jaar geleden nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aan die 24 juni uitriep tot Internationale Dag van de Vrouw in de Diplomatie.

19 jun

België coördineerde samen met Slovenië, Chili, Jordanië en Senegal een ontwerpverklaring ter ondersteuning van het Internationaal Strafhof (ICC).

18 jun

Van 16 tot 19 juni leidt Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België, als vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning, een economische zending naar het Koninkrijk Noorwegen.

17 jun

Van 16 tot 19 juni zal Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België, als vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning, een economische zending leiden naar het Koninkrijk Noorwegen.