Ambassade van België in Australië
Home Consulaire diensten Uittreksel uit het Strafregister

Uittreksel uit het Strafregister

a) Als u in het buitenland woont en een uittreksel uit het Belgisch strafregister wil aanvragen, moet u persoonlijk een mail sturen naar: Federale Overheidsdienst Justitie - Centraal Strafregister - strafregister@just.fgov.be

Vermeld op uw aanvraag:

  • uw naam en voornaam
  • uw adres
  • uw geboortedatum en -plaats
  • de reden van uw aanvraag

Voeg eventueel ook een scan (pdf) van uw identiteitskaart of paspoort bij (niet verplicht).

Het uittreksel uit het strafregister wordt gratis afgeleverd.

 
b) Als u een uittreksel uit het strafregister wil aanvragen dat de periode dekt waarin u in het buitenland verbleef, moet u zich rechtstreeks richten tot de bevoegde autoriteiten van het betrokken land.

Het is mogelijk dat de afgifte van een dergelijk document in het buitenland betalend is.

Voor Australië: “National Police Clearance Certificate-Name Check”, afgegeven door de Australian Federal Police
Voor Nieuw-Zeeland: “Criminal Record Check” afgegeven door het Ministry of Justice