Ambassade van België in Australië
Home Consulaire diensten Sociale zekerheid

Sociale zekerheid

Wonen, werken, studeren in het buitenland? Alles over het behoud van je Belgische sociale zekerheid via www.socialsecurity.be.

Wie in het buitenland gaat wonen, werken of studeren, kan sinds 22 april 2010 via de portaalsite van de sociale zekerheid nagaan welke rechten op vlak van de Belgische sociale zekerheid hij kan behouden. Voortaan kunnen burgers op een interactieve manier informatie opvragen over hun sociale zekerheid in het buitenland.

De FOD Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en e-government partner Smals ontwikkelden een interactieve toepassing voor de rubriek "U gaat weg uit België" van de portaalsite. De burger hoeft er enkel zijn nationaliteit, bestemming en statuut aan te klikken en het onderwerp waarover hij meer informatie wil. Hij krijgt dan meteen een overzicht van de rechten die hij in het buitenland nog heeft op vlak van de Belgische sociale zekerheid. Hij kan informatie opvragen over de kinderbijslag, pensioenen, de terugbetaling van medische kosten, werkloosheidsuitkeringen, vergoedingen in geval van arbeidsongeschiktheid, de betaling van sociale bijdragen, …

De toepassing richt zich tot werknemers, zelfstandigen, ambtenaren, grensarbeiders, gedetacheerden, gepensioneerden, studenten, … Ze is niet bestemd voor wie naar het buitenland vertrekt op vakantie of in België komt wonen, werken of studeren.

Dit unieke concept voor het opvragen van dergelijke informatie kwam tot stand in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid en de Pensioendienst van de Overheidssector (PDOS), die de informatie voor de toepassing aanleverden.

Voor bijkomende informatie: website FOD Sociale Zekerheid

Overzeese sociale zekerheid

Belgen die buiten de EU werken als loontrekkende of zelfstandige kunnen zich vrijwillig aansluiten bij de Overzeese Sociale Zekerheid (onderdeel van de RSZ). Hierdoor kunnen ze hun recht op pensioen verder opbouwen in het buitenland. Wie intekent voor het uitgebreid pakket kan ook tot 75% van zijn medische kosten uit het buitenland terugbetaald zien (zie voorwaarden). Bij terugkeer naar België uit het buitenland kan men ook zonder wachtperiode terug aansluiten op de Belgische sociale zekerheid.

Alle informatie is te vinden op de website van de Overzeese Sociale Zekerheid: https://www.overzeesesocialezekerheid.be/nl/