Ambassade van België in Australië
Home Consulaire diensten Behoud van nationaliteit

Behoud van nationaliteit

DIENT U EEN BEHOUDSVERKLARING AF TE LEGGEN

OM UW BELGISCHE NATIONALITEIT TE BEHOUDEN ? 

De Belg die

  • na 1 januari 1967 geboren is in het buitenland
  • tussen de 18 en 28 jaar nooit een Belgisch paspoort of een Belgische identiteitskaart heeft gekregen (de afgifte van een paspoort of identiteitskaart stelt de Belg enkel vrij van een behoudsverklaring als deze persoon op 12/07/2018 nog niet de leeftijd van 28 jaar bereikt had)
  • nooit in België een hoofdverblijfplaats gehad heeft tussen de 18e en 28ste verjaardag
  • niet kan doen gelden in het buitenland een ambt uit te oefenen opgedragen door de Belgische regering of door diens bemiddeling of als personeelslid van een vennootschap of vereniging naar Belgisch recht in het buitenland tewerkgesteld is
  • één of meerdere andere nationaliteit(en) bezit

moet een verklaring tot behoud van de Belgische nationaliteit afleggen alvorens de leeftijd van 28 jaar te hebben bereikt.

In geval van twijfel, wordt het aangeraden om de behoudsverklaring af te leggen.

Personen die de Belgische nationaliteit verkregen hebben door naturalisatie, optie, herkrijging (d.w.z. na het uitdrukken van een wilsuiting) dienen geen behoudsverklaring af te leggen.

Personen die vóór hun 28ste verjaardag de Belgische nationaliteit van rechtswege hebben verkregen (voor de meesten zal dit vóór hun 18de verjaardag zijn) moeten de behoudsverklaring wel afleggen.

Anderzijds, niets belet een Belg de verklaring tot behoud van de Belgische nationaliteit af te leggen vanaf zijn 18 jaar indien het merendeel van de voorwaarden van verlies voldaan zijn en er geen intentie is zich in België te vestigen vóór de 28ste verjaardag.

De behoudsverklaring wordt afgelegd ten overstaan van het hoofd van de Belgische consulaire beroepspost binnen wiens consulair ressort betrokkene zijn hoofdverblijfplaats heeft (zijnde de plaats van inschrijving van de betrokkene in de consulaire bevolkingsregisters).

We blijven ter beschikking voor meer informatie in dit verband : nakijken van uw persoonlijke situatie, informatie over de nodige documenten en over de procedure in praktijk.

Wettelijke basis :  artikel 22, §1, 5° en artikel 22, §2 (in voege sinds 12.07.2018) van het Wetboek Belgische nationaliteit