Ambassade van België in Australië

Stage op de Ambassade

Aanbod stage augustus-oktober 2023 in het kader van de Prinselijke Missie

De Ambassade biedt momenteel een onbezoldigde stageplaats aan in het kader van de Prinselijk Missie die plaatsvindt in oktober 2023 in Australië (Sydney & Melbourne) onder leiding van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid.

Meer details en sollicitaties via e-Stage.

Algemene regels

De Ambassade van België in Canberra verwelkomt onbetaalde stagiaires voor een periode van minstens 2 maanden. De stage moet deel uitmaken van de opleiding van de stagiair (deel van het lespakket, of officieel goedgekeurd door de onderwijsinstelling).

De kandidaten moeten:

  • de nationaliteit van een land van de Europese Unie bezitten;
  • een universitaire opleiding volgen of reeds over een universitair diploma beschikken;
  • een grondige kennis bezitten van het Nederlands, Frans en Engels.

De stage bestaat vooral uit het opvolgen en behandelen van politieke en economische thema’s, alsook activiteiten van vertegenwoordiging. De nadruk wordt ook gelegd op een volledige integratie in werking van de Ambassade.

Stagiairs dienen zelf in te staan voor hun Australisch visum, verplaatsingen en logement.

De kandidaturen (met een bijgewerkt CV en een motivatiebrief in het Engels en Nederlands/Frans) moeten worden ingediend op het online platform e-Stage van de FOD Buitenlandse Zaken.

Neem een kijkje op het platform e-Stage om te weten tijdens welke periodes de Ambassade stageplaatsen kan aanbieden. Spontane sollicitaties dienen ook via e-Stage ingediend te worden en zullen op een ad hoc basis beoordeeld worden.

Voor verdere vragen: e-mail canberra@diplobel.fed.be.